Selv om vi hos Preben Hockerup A/S arbejder med nedbrydning og nedrivning, er vi skånsomme og forsigtige.

Det gælder ikke mindst i vores miljøsaneringsopgaver, hvor vi ofte hjælper vores kunder med at komme af med meget giftige stoffer og materialer.

Vi sørger altid for, at vores medarbejderes kompetencer og sikkerhed er i absolut top, når vi har mistanke om potentielt farlige miljøsaneringsopgaver.

For eksempel er vi i henhold til vores certifikater inden for kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø, forpligtet til at efteruddanne og instruere vores medarbejdere løbende, så de altid er klædt på til at løse enhver sag inden for miljøsanering.

Certificeret miljøsanering med garanti
Hos Preben Hockerup A/S udfører vi certificeret fjernelse af bly, asbest, PCB og forurenet jord. Certifikaterne er din garanti for, at arbejdet bliver udført på en hensigtsmæssig og ansvarlig måde inden for lovens rammer og til aftalt tid.

Læs her, hvordan vi typisk griber en miljøsaneringsopgave an – selvfølgelig altid tilpasset til den konkrete opgave.

Sådan arbejder vi typisk med miljøsanering:

 

  1. Undersøgelse og registrering: Prøvetagninger og registrering af miljøfarligt indhold i fx fuger, termoruder og maling. Der bliver desuden taget prøver for asbest, hvis der er mistanke om mulig forekomst.
  2. Arbejdet påbegyndes: Inden start anmeldes arbejdet til relevante myndigheder. Herefter startes miljøsaneringen af de registrerede forekomster af fx bly, PCB og asbest samt effektiv sikring mod spredning af disse til omgivelserne.
  3. Afskaffelse af materiale: Sikker og miljøvenlig håndtering og bortskaffelse af det farlige affald til godkendt montageplads.
  4. Evaluering og dokumentation: Når miljøsaneringsopgaven er løst, sender vi altid dokumentation til kunden om forløbet fra start til slut.

Har du en miljøsaneringsopgave, som du skal have løst? Tøv ikke med at kontakte os på tlf.:+45 5631 3089 eller på mail info@preben-hockerup.dk.

FÅ ET TILBUD

Læs mere om miljøsanering hos Preben Hockerup