Den røde tråd, der sikre virksomheden såvel som vore kunder.

Vores politikker for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet samt indkøbspolitik er vores rettesnor, som sikrer, at vi løser vores opgaver på den mest effektive, kvalitetsbevidste og ansvarlige måde. Politikkerne er tæt forbundet med vores løfter og etiske regelsæt.

Det er vores overordnede mission fortsat at være den foretrukne leverandør og partner i nedrivnings- og miljøsaneringsbranchen – for både private og offentlige kunder. Gennem rettidig omhu, grundig planlægning og ansvarlighed sikrer vi, at vores arbejde bliver leveret hurtigt, sikkert og effektiv, så vi kan blive ved med at være kendt for vores høje standarder inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Vi forpligter os til, at:

  • Sætte kunden i fokus og overvåge kundetilfredsheden for løbende at forbedre os
  • Håndtere alle henvendelser konstruktivt og seriøst samt være positive medspillere. Vi arbejder aktivt for at have et godt forhold til vores kunder, omverdenen og forretningsforbindelser
  • Efteruddanne og instruere vores medarbejdere løbende, så de altid er klædt på til at varetage vores opgaver på den bedst mulige og sikreste måde
  • Kommunikere effektivt med vores underentreprenører og samarbejdspartnere, så også de lever op til vores høje krav inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø
  • Overholde alle gældende regler og love og efterleve forskrifterne i Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning (NMK 96)
  • Spille en ledende rolle i bæredygtigt nedrivnings- og saneringsarbejde og undgå forurening
  • At sikre en høj genanvendelsesprocent i vores sager samt altid at prioritere sikkerhed og miljøforhold
  • Løbende at forbedre arbejdsmiljøet, så det altid er af allerhøjeste standard og sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt
  • Aktivt at bekæmpe korruption og bestikkelse i branchen
  • Udvikle og motivere vores medarbejdere, så de er i godt humør og har en god balance mellem job og privatliv ved at skabe et udfordrende og positivt arbejdsmiljø

Mål og udvikling

Vi baserer og udvikler løbende vores politikker og mål i forbindelse med interne undersøgelser og kundetilfredshedsmålinger. Mål og handleplaner skal altid være målbare og løbende evalueres, så vi som virksomhed altid er i positiv udvikling.

Indkøbspolitik
Preben Hockerup A/S forpligter os til kontinuerligt at forbedre vores indkøbsindsats. Det gør vi ved at sætte mål for omkostningsreduktioner, værdiskabelse og effektivitetsniveau. Således kan vores indkøbspolitik bidrage til, at vi når vores overordnede mål inden for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Vi forventer og sikrer, at vores leverandører og andre samarbejdspartnere forsyner os med varer og ydelser i rette mængder, kvalitet og til aftalt tid med særligt hensyn til miljø- og arbejdsmæssige forhold.

FÅ ET TILBUD