Hos Preben Hockerup A/S tager vi ansvar. Ansvar for vores medarbejdere, ansvar for miljøet og ansvar for omverdenen og vores branche. Det er ikke bare tomme ord – vi er en af de få nedbrydningsvirksomheder i landet, som kan dokumentere dette via vores certificeringer inden for henholdsvis miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Dertil mener vi, at vi bærer et særligt ansvar for miljøet i vores branche. Vi har derfor udviklet en ambitiøs miljøstrategi, der betyder, at ALT vores arbejde lever op til de strengeste miljøkrav – og mere til. Alle vores sager lever som minimum op til branchestandarden NMK 96, hvilket betyder, at over 80% af skrot fra nedbrydningen genbruges og mindre end 5% deponeres på autoriserede pladser.

Ved alle opgaver udarbejder vi en kvalitetssikringsplan, som indgående beskriver arbejdet og forløbet fra start til slut. Det gør vi for at sikre, at vores etiske regelsæt, aftaler og målsætning bliver overholdt gennem hele forløbet.

Sådan udformer vi typisk en kvalitetsplan

  1. Indgåede aftaler med kunden dokumenteres
  2. Kontakt til relevante myndigheder, som informeres om arbejdet
  3. Specifik arbejdspladsvurdering (APV) og eventuelle særlige procedurer og forholdsregler for arbejde med farligt affald og materiale
  4. Planlægning og udførelse af selektiv, sikker og miljørigtig nedbrydning
  5. Oprydning og sanering efter evt. forurening (jord, asbest, PCB, skimmelsvamp m.m.)
  6. Lovlig afbrydelse af forsyningsledninger
  7. Dokumentation af mængder, kørsel, lovligt deponi og genanvendelse
  8. Slutkontrol og evaluering af arbejde. Afhjælpning af mangler og endelig aflevering til kunden